Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Atık Yönetimi Yönetmeliği Yapılan Değişiklikler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında da Avrupa Birliği uyum Yasaları çerçevesinde yönetmeliklerde düzenleme yapmaya devam etmektedir. 23/3/2017 Tarih ve 30016 sayılı Resmi gazete ‘de yapılan değişiklikle revize edilmiştir.
Atık yönetimi Yönetmeliği ile ilgili genel hususlar ise aşağıda izah edilmiştir.
Lisans şartı aranmaksızın taşınan atıkların, ömrünü tamamlamış araçlar hariç görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur.
Atıkların ara depolamalar arasındaki transferleri yasaklanmıştır.
Çevre Kazaları bildirime tabi tutulmuştur. Bu kapsamda atık üreticisi ve atık sahibi kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla yükümlü tutulmuştur.
Atık üreticisi; yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla yükümlü kılınmıştır. Özellikle tehlikesiz sınıfında olup bertarafı yada geri kazanımı maliyeti yüksek olan kömür cürufu, mermer tozları, vb atıkların yan ürün sınıfına sokulabilmesi için bu maddeden istifade edilecektir.
Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının sonuçları üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde 5 yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde analiz çalışması yenilenir. Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analiz, değişiklikten itibaren 3 ay içerisinde yenilenir.
Tehlikeli atık geçici depolama alanları/konteynerleri için miktara bakılmaksızın Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılır.
Ekler kısmında ise Bertaraf kodları ilave olmuş, R5 açıklaması değişmiş, R12 için açıklama notu düşülmüştür. Atık sınıfları içerisinde yer alan, tehlikesiz olduğunu ancak analiz yaptırarak belgeleyebildiğimiz bazı (M) işaretli atıklar (010105, 050112, 100315, 100317, 100510, 100810, 100812, 150110, 150111, 160104, 160209, 160210, 160211, 160212, 160213, 170204, 200135) A kodu verilerek tehlikeli sınıfa alınmıştır.
İnşaat ve yıkıntı atıklarının tanımı değiştirilerek genişletilmiştir. “Her türlü alt ve üst yapının; tamiratı, tadilâtı, yenilenmesi, yıktırılması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması sonucu ortaya çıkan atıkların, inşaat ve yıkıntı atıkları” olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Bakanlıkça onay verilen bazı tehlikesiz atıklar ithalat yapılabilecek atıklar olarak belirlenmiştir.

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...