Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Çevre Yönetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

01 Kasım 2022 tarih ve 32000 sayılı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’ yayınlanarak bir önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yönetmelikte Danışman Firmaların bünyesinde çalıştırdıkları çevre mühendislerinde koordinatöre 7 yıllık olma şartı getirilmişken, en önemlisi alınan çevre danışmanlık hizmet bedeline asgari tarife getirilmesi olmuştur.

Zen Çevre ve İş Güvenliği Danışmanlık Ticaret LTD.ŞTİ. olarak bu şartların tamamı sağlamakta olup hizmet belgemiz hala geçerlidir ve kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla yoluna büyüyerek devam etmektedir.

Madde 17 ‘de izah edilen asgari tarifeye gelince;

Yönetmelik kapsamında işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşme süresine bakılmaksızın Bakanlığın belirleyeceği asgari fiyat tarifesi dikkate alınarak yapılacağı, sözleşme süre sonunda yenilenirken bu maddede yer alan hükümler dikkate alınarak asgari fiyat belirleneceği,

Firmaların; çevre yönetimi hizmeti için Bakanlığın belirlediği asgari fiyat tarifesinin altında bir fiyat uygulayamacağı,

İşletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilen asgari fiyat üzerinden iade faturası düzenlenemeyeceği,

Aylık net asgari ücretin yıl içinde güncellenmesi halinde, aylık asgari fiyat bir sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere güncel aylık net asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir. Aylık asgari fiyatın nasıl uygulanacağı içinde,

Sözleşmelerin imzalandığı tarihte geçerli olan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen katma değer vergisi hariç aylık net asgari ücretin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler için 1/2’sine, EK-2 listesinde yer alan işletmeler yada listede yer almayıp hizmet alan işletmeler için ise 1/3’üne göre hesaplanacağını belirtilirken ayrıyeten işletmenin her çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için ayrı ayrı olacak şekilde Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim fiyat bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanacaktır. Bu fiyat hizmet verilecek her ay için ayrı ayrı belirlenecektir.

Yine işletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre izni veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek konuyla ilgili başvurunun Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere mevcut aylık asgari fiyata, ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının birim fiyat bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanacaktır.

Yeni sözleşmeler geçici maddeye göre, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1/1/2023 tarihinden itibaren asgari fiyat tarifesi esas alınarak yenilenecektir.

Zen Çevre ve İş Güvenliği Danışmanlık Ticaret LTD.ŞTİ. olarak biz diyoruz ki sabit ücret uygulaması olacağına kaliteli ve güvenilir hizmet almak için bizi neden tercih etmeyesiniz.

İlgili Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221101-11.htm

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...