Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Bir Yeni Yönetmelik ve Uygulama Başlatılmış Oldu. “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği” 04.12.2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek üzere Ek-1’de belirtilen faaliyetlerden herhangi birinin gerçekleştirildiği tesisleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Uygulama nasıl işleyecek;

Bakanlık; Çevresel konularda karar verme süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye ve azaltmaya katkı sağlamak amacıyla halkın erişimine açık ve elektronik bir veri tabanı olan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydını oluşturacaktır. KSTK sistemine kaydolmak için Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri Bakanlığın belirleyeceği şekilde sunacaktır.

Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler bu sisteme kaydolacaktır. Belirlenen yürürlük tarihlerine göre, 2022 yılı itibari ile, havaya, suya ve toprağa saldıkları toplam atık miktarlarını (belirlenmiş parametreler için) ve tesis dışına gönderdikleri atık miktarlarını Bakanlığın belirleyeceği formata göre hazırlayarak raporlamaya başlayacaktır. Raporlamada kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salım miktarları, yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların geri kazanım veya bertaraf bilgileri, Kanalizasyon sistemleri aracılığı ile yapılan taşımalar dahil olmak üzere atıksu arıtımı için tesis dışına taşınan atıksuya ait veriler yer alacaktır.

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı halka açık olacaktır.

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydına girilen veriler önce Valilik tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Daha sonra Bakanlık kontrol edecektir.

Yönetmelik Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinde yürürlüğe girerken diğer sektörler sırasıyla en az 1 yıl olmak üzere 3 yıla kadar uygulamaya geçecektir.

Yönetmeliğe tabi sektörler Enerji, Metal Üretimi ve İşlenmesi, Mineral/Maden Sanayi, Kimya Sanayi, Atık ve Atıksu Yönetimi, Kağıt ve Ahşap Üretimi ve İşlenmesi, Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Gıda Üretimi ve Diğer Faaliyetler olarak 9 grup altında toplanmıştır. Bazı faaliyetlerde üretim kapasitesi hiç dikkate alınmamış iken bazılarında eşik kapasite değeri belirtilmiştir. Detaylı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.

Örnek olarak verilmesi gerekir ise;

 • Sürekli döküm dahil olmak üzere pik demir veya çelik üretenler, 2,5 saat ton
 • Haddehaneler, Metal Kaplama,
 • Demir Dışı Metal Eritme günlük 20 ton
 • Yüzey İşlem Havuz Hacmi 30 m3
 • Açık maden ve taş ocakları 25 hektar üzeri
 • Seramik Ürünleri Üretimi günlük 75 ton üzeri
 • Temel Organik Kimyasal Üretimi
 • Temel İnorganik Kimyasal Üretimi
 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisleri günlük 10 ton
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi 10.000 m3/gün kapasiteli
 • Ahşap Üreten Tesisler günlük 20 ton üzeri
 • 40000 Adet ve üzeri Kümes Hayvanları Yetiştirme
 • Mezbahalar günlük 50 ton üzeri
 • Süt Dışı Hayvansal Ürün İmali günlük 50 ton ve üzeri
 • Çiğ Süt İşleme günlük 200 ton üzeri
 • Tekstil Ön İşleme günlük 10 ton üzeri
 • Organik Çözelti Kullanarak Yüzey İşlem Yapan Tesisler 150 kg saat yada yıllık 200 ton

İlgili Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-1.htm

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...