Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik

16 Ekim 2021 tarihinde 31630 sayılı yönetmelikle “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle yönetmeliğin çıkış amacını değerlendirir isek;

Yönetmelik ilk olarak 2014 yılında yayınlandığında, sektörlere göre belirlenmiş Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler izin ve/veya lisans almak zorunda kalmıştır. Önce faaliyetine ilişkin geçici faaliyet belgesi aldıktan sonra prosesinden kaynaklanan atık su, emisyon ve/veya gürültü konularında çevre izni almışlardır. Bu izin ya da lisansı almadan faaliyetlerini gerçekleştiren işletmelerin tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmıştır. Sistemin uygulama aşamasında bir değişiklik yoktur. Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Ek listesinde yer alan işletmeler bir çevre danışmanlık firmasından hizmet almak zorundadır. Başvurular danışman firma tarafından yürütülecek olup işletmeler bu doğrultuda uygunluk şartlarını sağlamak adına kendilerine iletilen eksik bilgi, belge ya da beyanları tamamlamak zorundadır. Uygunluk yazısı başvurusu ile başlayan süreç, çevre izin ya da lisansı alımıyla son bulacaktır. İzin ya da lisans belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır. Fakat bu süreden bağımsız olarak faaliyet adresinin, faaliyet konusunun değişmesi, prosese ait kapasite, yakıt veya yakma sisteminde değişiklik, kapasitede meydana gelen %30 üzerinde bir artış durumunda belge yenileme başvurusu yapılacaktır.  

Daha önce ek listesi değiştirilen yönetmelikle bazı işletmelerin izin kapsamlarında değişiklik olmuştur. 16.10.2021 tarihinde 31630 sayılı yönetmelikte yapılan değişiklikte birçok yeni faaliyetler izin ya da lisans almak zorunda kalacaktır. Sektörler hakkında bilgi vermeden önce yönetmeliğin açıklama kısmında yer alan değişikliklere bir göz atalım.

Öncelikle izin sürecinde ilk adım olan geçici faaliyet belgesi başvurusunda uygunluk şartlarına temel seviye sıfır atık belgesi ya da muafiyette kalıp kalmadığına da bakılacaktır. 2019 yılında yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği‘nde ekleri kapsamına giren faaliyetler için en az temel seviyede sıfır atık belgesi alma zorunluluğu getirmişti. Bu madde ile hem bu uygulamanın durumu kontrol edilmiş olacak hem de sıfır atık belgesini alma zorunluluğu yok ise verilecek uygunluk yazısında muaf olduğuna dair ibareye yer verilecektir.

Aynı adreste yer alan birden fazla işletmeler, bireysel olarak izin başvurusu yapabildikleri gibi, yönetmelikte işletmeci tanımı esas alınarak (Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,) işletmenin tamamı içinde alınabilecektir. Burada ortak hareket etme kabiliyetine göre bir kolaylık sağlanmıştır.

Önemli bir husus ise son dönemde kamu kuruluşları ile yazışmalarda işletmelerin hem kağıt israfını önlemek, hem gider kalemlerinde tasarruf sağlamak, hem de iletim zamanını kısaltmak ya da teslimattan kaynaklanacak olumsuzlukları önlemek için KEP uygulamasına ağırlık vermeye başlamıştır. Bu maddede “işletmelere yazılı bir tebligata gerek görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş sayılacak” denilmiştir. Bu da faaliyet gösteren ve izne tabi işletmelerin sistemi arada bir kontrol etmeleri gerektiğine işaret etmektedir. 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında izin ya da lisans işletmeler ile bu yönetmelik eklerinde yer almasına rağmen muafiyet verilen işletmeler, yangın, sel, deprem vb. durumlar ile karşılaşması halinde derhal işletme sahibi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bilgi verilir. Kurum tarafından yapılan denetimde uygunluk şartlarının durumu kontrol edilir. Burada önemli olan husus özellikle yangın durumunda kasıt olduğu tespit edildiğinde belgesi iptal edilir ve 3 yıl süreyle başvuru yapamayacağıdır. Özellikle atık toplama ya da geri kazanım tesislerinde son zamanlarda meydana gelen yangınların çevreye verdiği zararların önüne geçilmesi adına önemli bir karar olmuştur.

Yönetmelik eklerinde yapılan önemli değişikliklere birkaç örnek vermek gerekirse;

Metallerin yüzey işlemlerinin yapıldığı havuz hacmi ilk yönetmelikteki 5 m³ hacim değerine indirilmiştir. ÇED Yönetmeliğinde yer alan değere uygun şekle dönüştürülmüş olsa da 30 m³ değerden sonra bu durum birçok işletmenin yönetmeliğe tabii olmasına neden olacaktır. 

Metal sac kullanarak depo, tank, tanker, konteyner, makine vb üretim yapan tesisler belirli bir tüketim kapasitesine göre eklere dahil edilmiştir.

Aynı şekilde daha önce yine metal yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan kumlama tesislerinde, kapalı sistem olsun ya da olmasın işlenen malzeme için bir kapasite değeri belirlenmiştir. Bu kapasitenin üzerinde malzeme işleyen işletme izne tabi olacaktır.

Tüm tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri de yeni yönetmelikle izin ve lisans kapsamına alınmıştır.

Bu şekilde Gübre İmalatı, Temizlik Maddesi İmalatı, Plastik Ürün İmalatı gibi birçok sektörde ve Elektrostatik Toz Boya ve Organik Çözücü Kullanımı gibi birçok hammadde kullanımına bağlı da değişiklikler yapılmıştır. 

Denetimlerde bir sorun yaşamamak için işletmenizin Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi için mutlaka başvurunuzu yapınız. Sizlere uzman kadromuzla her zaman yardıma hazırız.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...