Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almalı mıyım?

3/8/2017 tarihli ve 63089 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 

3/8/2017 tarihli ve 63089 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 5. Maddesine göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunda idi. Sadece Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler için herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın alma zorunluluğu vardı.  

Ayrıca, yine Yönergenin 9. Maddesinde de “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” ’i hükümleri kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışma Kurumundan hizmet alacaktı.

Daha sonra 11/06/2019 tarihli ve 44011 sayılı “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” yayımlanarak bir önceki üstte bahsettiğimiz yönerge yürürlükten kaldırıldı.

İşletmelerin aklını karıştıranda ilk Yönergedeki 50 ton miktarının kaldırılmış olması, yeni yönergeye belge sahiplerinin sorumlulukları ile ilgili maddeye yer vermemesi oldu. Yani kullanılan kimyasal maddelere göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak sorun değil, sorun danışmanlık hizmeti alıp alınamayacağının net belirtilmemiş olmasıdır.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı konu ile ilgili Tebliğ yayımlama hazırlığı içinde olduğunu biliyoruz. 

Peki ne yapmalıyız, 11/06/2019 tarihli ve 44011 sayılı Yönergeyi de dikkate alarak irdeleyelim.

1- Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşıyan, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alan, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. 

Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkez adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir yer için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.

2- Peki ben hangi faaliyeti yapıyorum. Tanımlara bakarak belirleyelim.

Alıcı: Bir taşıma evrakı ile Yönetmelikte belirtilen tehlikeli maddeyi kullanmak üzere alan işletme,

Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok bölmeli gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi,

Paketleyen: Tehlikeli maddeleri değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren, işletmeleri,

Tank konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank- konteyner veya portatif tankları işleten işletmecileri,

Taşımacı: Yönetmelikte yer alan taşıma yetki belgesi sahibini,

Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri,

Tanımlara baktığımızda bir çoğu kullanacağımız kimyasal maddeleri satın aldığımız işletmeleri içerse de, kimyasal maddeyi boşaltan yada teslim alan olarak kendimizi tanımlamalıyız. Yeni Yönerge de, EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Danışman Kuruluşlardan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile belgelemek zorundadır diyerek işletmelerin bireysel başvuru yapmasını kaldırmıştır. Çünkü daha önce Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak için İl Müdürlüklerine başvuru yapan işletmelerin başvuru formlarında eksik ya da yanlış bilgiler verdiği görülmüş, bu sebeple Danışman Kuruluşların yapmasını şart koşmuştur.

Danışmanlık hizmeti almalıyım o nasıl belirlenecek dersek, Bakanlığın hazırlık içinde olduğunu biliyoruz, ama ne zaman yayımlanır bilemiyoruz. 50 ton yıllık kullanım miktarı kalkınca miktara bakılmaksızın herkes hizmet alacak mıdır “Hayır” muafiyetler olacaktır. 

Bu süre zarfında bir cezai işlemle karşılaşır mıyız, duyumlarımız genelde üretimden taşıma kısmına kadar olan faaliyetlerde yüksek cezalar kesildiği yönünde bu sebeple kesin bir şey diyemiyoruz.

O zaman güvenilir bir Danışman Kuruluş ile anlaşma yapıp ilk önce Tehlikeli Madde Faaliyet Belgemizi alacağız. Bu esnada kullanılan kimyasal maddelerin sınıfları, yıllık tüketimleri, oluşan atıklar, vb tüm veriler hazırlandıktan değerlendirmeyi Danışman Kuruluş ile birlikte yapmak. 

Tavsiyem Yönetmelik kapsamına giren ve tehlike sınıfı riskli olan tehlikeli kimyasalların yıllık tüketimi 50 ton altında kalma bile hizmet almayı tercih etmenizdir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeniz varsa bitim tarihinin 30 gün öncesinden ilgili Bölge Müdürlüğüne yenileme için yazılı olarak müracaat etmeyi unutmayınız. 

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...