Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayımlandı.

21.12.2019 Tarih ve 30985 sayılı Resmî Gazetede “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalkıyor.

Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan yönetmelikte sanayici olarak bizleri ilgilendiren hususlara size özetlemeye çalışayım.

1- Yağlar A ve B olarak iki gruba ayrılmış. Aynı grup yağlar karıştırılarak toplanabilir. Bunun bize şöyle faydası olacak zaten mevcutta karıştırıyoruz dediğimiz kompresör, jeneratör, Forklift hatta trafo yağını karıştırabileceğiz. Çünkü servislerin bakım sonrası yağ değişimi sonucu oluşan atık yağları alması kabul edilmiyor. Yine önceden olduğu gibi bu atık yağların toplanacağı depolama alanında uygun koşulları sağlayacağız.

2- Bir diğer önemli husus ise “Atıkyağ Geri kazanım” lisansı olan firmalar 1/1/2021 tarihine kadar Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek “Atık Yağ Rafinasyonu” konulu çevre lisansı almak için Bakanlığa başvuruda bulunması gerekmektedir. Atık yağların rafinasyon tesisine kabulü öncesinde analizini rafinasyon tesisi tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Yani atık yağlar için yaptırdığımız 5 yılda bir yenilenmesi gereken bir kategori analizi vardı. Bu analizler artık yaptırılmayacak anlamına gelmektedir.

3- Son olarakta gerek kendi şahsi binek araçlarımız, gerekse de çalıştığımız firmalarımızda kullanılan motorlu araçların direk götürülerek motor yağlarını değiştirdiğimiz servisler 1/1/2021 tarihine kadar Çevre İl Müdürlüklerinden “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesini” almakla yükümlüdür.  Atık yağlar, Ek-1 tablosunda 2 kategoriye ayrılmıştır. Farklı gruplarda yer alan yağlar birbiri ile karıştırılmaz. Aynı grup yağlar birbirine karıştırılarak toplanabilir. Atık yağların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve uygun koşullarda geçici depolanması esastır.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...