Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Sıfır Atık Yönetmeliği 2019

Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019 Tarih ve 30829 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Bu Yönetmelik, mahalli idareler ve EK-1 listede tanımlı diğer yerler ile gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

EK-2’de verilen esaslar da dikkate alınarak atık oluşumunun önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması, ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi önceliktir.

Oluşan atıkların türlerine göre EK-5’te verilen açıklamalara uygun olarak biriktirilmesi ve geçici depolanması yapılacaktır. Sanayi işletmelerinden kaynaklanan proses nitelikli atıklar Bakanlıkça kriterleri belirleninceye kadar sıfır atık belgesi kapsamından istisna tutulmuştur.

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler için Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanılacaktır.

Mahalli idareler ile EK-1 listede tanımlı yerler ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuracaklar tarafından bu Yönetmelikte tanımlanan kriterler doğrultusunda sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi esastır. Konuyla ilgili Bakanlık tarafından bir kılavuz yayınlanacaktır. 

Oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilecektir.

Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin danışmanlık hizmetini almaları zorunlu iken, sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenecektir.

EK-1 listede yer alan mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin uygulama takvimi doğrultusunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri zorunludur. İstenmesi halinde, EK-1 listedeki uygulama takviminde belirtilen tarihlerden önce sıfır atık yönetim sistemi kriterlerini sağlayarak uygulamaya geçilebilir.

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin izahat Yönetmeliğin 13. Maddesinde anlatılmıştır. Atıkların biriktirilmesi, toplanması ve biriktirme ekipmanlarının özelliklerine ise 14. Madde de değinilmiştir. Dikkat çeken husus evlerden kaynaklanan atık ilaçların toplanmasına ilişkin mahalli idarelere sorumluluk verilmesidir. Daha önce bazı mahalli idarelerce toplanan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşyalarda Yönetmelikte mahalli idarelerin sorumlu tutulmuştur.

Peki sıfır atık belgesini ne zaman almamız gerekiyor;

Yönetmeliğin yayımı tarihinden altı ay sonra sıfır atık belgesine başvuru yapılması gerekiyor. Ve akabinde sıfır atık yönetim sistemini kurmak için çalışmalar başlatılmalıdır. EK1 listesinde verilen süreler dolmadan geçiş tamamlanmalıdır. 

İlk geçiş tarihi 

Mahalli idarelerde; 31.12.2020

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında; 01.06.2020

Organize Sanayi Bölgesi ve bir kısım Sanayi tesislerinde ise 31.12.2020 ‘dir.

Ayrıca alışveriş merkezleri, İş Merkezi ve Ticari Plazalar, Konaklama Merkezleri, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Kurumları ve Yurtlar, akaryakıt tesisleri ve dinlenme tesisleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 300 üstü daireli sitelerde sıfır atık belgesi almak zorundalar

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...