Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik yayınlandı!

“Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında, NACE kodları yönetmelikte yer alan firmalar için “Faaliyet Ön Bilgi Formları” doldurarak Bakanlığın sistemine yüklenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘da, İl Çevre ve şehircilik Müdürlüklerinden; toprak kirliliği olabilecek faaliyetlerin belirlenmesini ve bir öncelik sırasına göre denetimleri gerçekleştirmelerini istedi. Daha sonra bu kapsamda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Teknik personelince firmalar denetlendi ve “Şüpheli Saha Denetim Formları” dolduruldu. Daha sonra da değerlendirme raporları Bakanlığa gönderildi.

Buna göre; tehlikeli atık geri kazanım işlemi yapan, tehlikeli kimyasal maddeleri depolayan, üreten, satan, akaryakıt depolama tesisleri, benzin İstasyonları öncelikli olmak üzere toprağa kirleticinin dökülebileceği yerlere göre öncelik sıraları yapılmıştır. Her an bu kapsamda denetimlere başlanacaktır. Bunun haricinde basında haber olan; atıkların bulunduğu, kaçak deşarjların olduğu firmalar, atık yağ ve tehlikeli atık geri kazanımı işleri ile uğraşan firmalardan bu çalışmalar talep edilmiştir.

Şuan yatırım amaçlı yeni yada hali hazırda bulunan arazi veya tesis satın alan firmalarda yerleşkelerinden sorumlu olacaklardır.

Sizlere bu çalışmayı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri talep etmeden (henüz Faaliyet Ön Bilgi Formlarında sırası gelmemiş olan), henüz arazi yada tesisi satın almadan önce mevcut durumlarını görmek, varsa bir kirlilik şüphesi önceden tespit etmek, komisyonda bulunan idarelerle uğraşmadan yine yasal yollarla temizleme işlemini daha pratik ve çok dağılmadan yapmanızda fayda olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni uygulaması olan MELBES sisteminde bu çalışmalar ile ilgili “bu çalışmalar 2. Bir duyuruya kadar MELBES sisteminden muaftır’’ duyurusu esas alındığında gönüllülük esası üzerinden çalışma başlatılması daha esnek çalışma takvimi oluşturulmasını sağlayacaktır.

Uygun görmeniz halinde; konuyla ilgili sizlere sunum yapabileceğimizi belirtir, değerli dönüşlerinizi bekleriz.

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...