Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Çevre Danışmanlık Firmalarının Beklediği Yönetmelik Yayınlandı!

30 Temmuz 2019 tarihinde biz çevre danışmanlık firmalarının beklediği Yönetmelik yayımlandı. Taslak halde iken en az 5 personel ile kurulacağı, bu personelin tecrübe süreleri, koordinatör görevini yürüten personelin hiç görev almaması ve hatta komşu il dışında hizmet verilememe gibi duyumları aldığımızda pek çok çevre danışmanlık firmasından öfke sesleri yükselmişti. 

Peki yeni yönetmelikte neler var diye bakarsak bir önceki yönetmelik yürürlükten kalktı. Yeni yönetmelik yayım tarihinden itibaren çevre danışmanlık firmaları yeterlilik şartlarını sağlamakla yükümlü kılındı. Ayrıntılara göz atalım,

  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek1 ve Ek2 listesine göre ayda bir (1) yada iki (2) gün hizmet verilmesi konusunda bir değişiklik olmadı. 
  • Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler için birinci fıkrada, ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır.
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 veya ek-2 listesinde yer alan mevsimlik çalışan işletmelerden, çalışma sürelerini İl Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
  • Çevre mühendisleri mezuniyet diplomalarını aldıkları zaman direk olarak çevre görevlisi yeterlilik belgesini alabiliyor. Bu arada çevre mühendisliği dışında da bazı meslek dallarına sınav ile belge verilebileceği de yer almış. Vize dönemleri bitmeden Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere katılarak belgelerini yenileyebilecektir.
  • Çevre yönetim birimleri en az iki (2) çevre mühendisinden oluşacak olup bir tanesinin 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekiyor. 
  • Çevre danışmanlık firmalarında ise en az dört (4) çevre mühendisi yer alacak olup sırasıyla 5, 3 ve 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip personel istihdam etmek zorunla hale getirilmiştir. 
  • Ek1 listesinde yer alan işletmelere ayda iki (2), Ek2 listesinde yer alan işletmelere ayda bir (1) hizmet verme süresi aynı kalmış iken Ek1 listesinde yer alan işletmeler en az üç (3) mesleki tecrübeye sahip çevre mühendislerinin hizmet vermesi zorunlu kılınmıştır.
  • Yine bir diğer önemli değişiklik ise koordinatör çevre mühendisinin sadece sekiz (8) güne karşılık gelen işletmelere hizmet vereceği, kalan günlerde ise iki ve daha aşağı tecrübeye sahip çevre mühendisleri ile birlikte iç tetkik ve eğitim çalışmaları yapma zorunluluğu getirilmiştir. 
  • İşletmelerde çevre görevlisinin yapmakla yükümlü olduğu iç tetkik hazırlama süresi ve eğitime katılım sayılarında olumlu sayılacak bir değişiklik yapılmıştır.  

Sonuç olarak çevre danışmanlık firmaları, mevcut yapılanmasını 90 gün içerisinde gerekli şartları sağlaması için süre verilmiştir.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...