Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 29.08.2014 tarihli ve 16587 sayılı yazıda 17.08.2014 tarih, 29101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire, Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşıması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Dair Yönetmelikte, aşağıda blirtilen başta olmak üzere bir kısım değişiklik yapılmıştır,
– 5 inci madde 4 üncü fıkrada yapılan değişiklik ile, ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesinde yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan ambalaj testleri ile ambalajlara UN Numarası verilecek sertifikalandırılmasına olanak sağlanmış,
– Geçici 3 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 30.06.2015 tarihine kadar aranmayacağı,
– Geçici 4 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğunun 31.12.2014 tarihine kadar aranmayacağı,
– Geçici 7 nci madde eklenerek 24.10.2014 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajlar için yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31.12.2014 tarihine kadar müsaade edileceği hüküm altına alınmış olup,
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...