Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ için son gün 31.12.2020

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ alınması için son gün 31.12.2020

Sanayi tesislerinde oluşan atık yağların geri kazanımı için 2008 yılından bugüne dek sürdürülen uygulamalar, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler ve maden faaliyeti gösteren işletmeleri gibi motorlu araçların yağlarının değiştirildiği kontrolün sağlanamadığı yerlerde eklenerek geliştirilmiştir. Vatandaşlarımızın da bu uygulamaya destek olması gerekmektedir.

21.12.2019 tarih ve 30985 sayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “Atık Yağların Yönetimi” Yönetmeliğine göre, atık yağ üreticiler Ek-1’de yer alan gruplara göre atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmek, dökülme, sızma, taşma, vb durumları engelleyecek şekilde tanımlı varil ya da tanklarda toplamak ve Yönetmeliğe uygun şartlarda geçici depolamak ile yükümlü tutulmuştur. Ayrıca toplanan atık yağlar Bakanlık tarafından lisans verilen geri kazanım tesislerine teslim etmek ve her sene atık beyanını yapmakla da sorumludur.

Yeni Yönetmelikle madeni yağ üreticileri de yönetmelik şartlarına uygun olarak etiket çalışmalarını yenileyecektir. Yağ ambalaj kaplarının üzerine,

-Atık yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz.
-Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal madde ile karıştırmayınız.
-Soba ve kazanlarda yakmayınız.
-Aracınızın motor yağını kendiniz değiştiriyorsanız çıkan atık motor yağını temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın motor yağı değişim noktasına teslim ediniz.
-Çocuklardan uzak tutunuz. İbareleri yazılarak vatandaşlarımız ve işletmeler uyarılacaktır.

Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13.üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmak için il müdürlüklerine başvuru yapmak, Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.

Motorlu araç sahipleri motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler hükmüne yer verilmiştir.

Vatandaşlarımız da yağ değişimini yapmadan, gittiği servis ya da tamirhaneye bu belgeyi alıp almadığını sorgulamalı belgeyi aldı ise işlem yaptırmalıdır.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...