Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Ambalaj Atıklarının Bedelsiz Verilmesi Hakkında Bilgilendirme

Ambalaj Atıklarının Bedelsiz Verilmesi Hakkında Bilgilendirme
Danıştay 14. Dairesi, 2011 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ’nin 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 23. maddesinin 3, 4, 5 ve 6. fıkralarında yer alan ‘bedelsiz şartı aranmaksızın’ ibaresinin iptali istemiyle Türkiye Belediyeler Birliği’nin açtığı davada Danıştay lehte karar vermiş ve Bakanlığımız Danıştay kararını uygulamak zorunda olduğu için, Valiliklere tüm ambalaj atıklarının bedelsiz toplanması hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Mevcut yönetmeliğimiz bir taraftan da Ambalaj Atıklarının Belediyelerle sözleşme yapmış olan Lisanslı firmalar dışında kalan Lisanslı firmalar tarafından toplanmasını mümkün kılmamaktadır. Lakin ilgili Yönetmelik tanımlar kısmında;

Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını ifade eder denilmektedir.

Bu sebeple satın alma faaliyetlerinizin dışında üretim faaliyetleri esnasında örneğin paketleme, sevkiyat, vb. oluşan tüm ambalaj atıklarınızı ayrı toplayabilir iseniz bedelsiz olarak verme sorumluluğunuz bulunmamaktadır. Yani ambalaj atıklarının toplanması konusunda ayrı bir toplama sistemi geliştirmeniz, üretim atığı olarak toplanan ambalaj atıklarınızı 200101, 200102, 200139,200140, 200138, vb atık kodları ile teslim etmeniz, atık yönetim planlarınızda bu şekilde belirtmeniz yeterli olacaktır.

Bu konuda Çevre İl Müdürlüğü teknik personelinden görüş alınmıştır.

Değerlendirmeniz dileğiyle.

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...