Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Ruhsat ve İzinler

İşletmelerimizin kurulmadan önce ve kurulum sonrası alması gereken izin ve ruhsatlar bulunmaktadır. Kurulum sonrası da yine bazı izin ve belgeleri almak zorundadır. (Bakınız - Çevre Danışmanlık Hizmetleri) İşletmemiz kurulmadan önce alınması gerekenler;

Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik‘te birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni ifade eder.

Çevresel etki değerlendirme görüşü: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Yol Geçiş izin Belgesi: İlgili Yönetmelik kapsamındaki kurulacak tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur.

İtfaiye (Yangın) Yeterlilik Belgesi : Bir yapının inşaat çalışmaları bittikten sonra, iskan ve işletme ruhsatı alınması için gerekli olan belgeler arasında yangın yönetmeliğine uygunluk belgesi de bulunuyor.

Kurulduktan sonra alınması gereken belgeler;

Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri,

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatında talep edilen belgeler arasında bulunan "Çevre Kirliliğini Önleyici Rapor" hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz. Diğer belgelerin başvuruları konusunda yönlendirme ve destek sağlamaktayız.

Kapasite Raporu İşlemleri

Kapasite raporu çevresel etki değerlendirme görüşü ve çevre izin ve lisans işlemleri içinde kullanılan bir belgedir. Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarının yenilenmesi işlemleri de alınan bir çok görüş ve izni etkilemektedir. Sanayicilerimizin kapasite raporu geçerlilik süresi dolmadan önce konuyu değerlendirmesi, bu konuda doğru yönlendirilmesi önemlilik arz etmektedir.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...