Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

OSB ve Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu

OSB ve Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu

OSB ve Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu

1- 1/100.000, 1/25000, 1/5.000 ve 1/1.000 'lik planlara yerin sanayi olarak işlenmesi,

2- Gerekiyorsa Toprak Koruma Kuruluna rapor sunulması,

3- Gerekiyorsa kamu yararı görüşü alınması,

4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na başvuru yapılması,

5- Yer seçimine dair rapor hazırlanması,

6- OSB Tüzel kişiliğinin kazanılması,

7- Çevresel Etki değerlendirme Görüşü Alınması,

8- Teşvik-Hibe Destekleri

9- Tüm tesislere Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği başta olmak üzere diğer tüm Yönetmelik şartları konusunda bilgilendirici eğitimler.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...