Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Çevre ve ISG Ölçümleri

Çevre ve ISG Ölçümleri

Çevre ve ISG Ölçümleri

Çevre yada İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında periyodik olarak yaptırılması gereke bir çok ölçüm yada analizler mevcuttur. Hatta bu ölçümlerin teyit ölçümlerinin yaptırılmaması işletmemize cezai işlem uygulanmasına neden olabilir. Çevre izni kapsamında teyit ölçümünün yaptırılmaması Emisyon konulu çevre izninin iptal edilmesine neden olmaktadır.

İşletmemiz üretim faaliyetlerine bağlı olarak ilgili ölçümleri yaptırmalıdır. Muaf olacağı ölçümler olabilmektedir. Tarafımızca yapılacak denetimlerle bu konuda sizin iyi yönlendirilmeniz gerekmektedir. İşletmemizin yaptırmak zorunda olabileceği analizler;

- Emisyon,
- Hava Kalitesi,
- SEÖS,
- Atık Su,
- Gürültü,
- Atıkyağ Analizi,
- EK3-B analizleri,
- Toprak Analizleri,
- İş Hijyeni,
- Ortam Ölçümleri (Gürültü, aydınlatma, kişisel maruziyet, vb)

Bu ölçümler yaptırılmadan bazı tedbirlerin alınması ölçüm sonuçlarını etkileyecektir. Havalandırma sistemlerinin kurulması, var olan sistemlerin verimi, kaynağında azaltma, atıksu arıtma tesislerinin verimi en önemli etkenlerdir.

Çevre ile ilgili analizler;

Emisyon, hava kalitesi ve SEÖS ölçümleri ile ilgili düzenleme ve açıklamalar, "SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE" ve "HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ" 'nde izah edilmiştir. Çevre İzin ve Lisans kapsamında yapılan ölçümlerden sonra 2 yılda bir teyit ölçümleri yapılır.

Atıksu analizlerinin sıklığı, sektörel tablolarda yine " SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ" ve buna bağlı çıkarılan Tebliğler de anlatılmıştır.

Atıkyağ analizi ve EK3-B analizlerine dair bilgilerde "ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ" 'nde yer almaktadır. Atıkyağ analizi Bakanlıktan onaylı agretide laboratuvarlarında yapılabilmektedir. Fakat işletmeler, aynı zamanda bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Bu analizleri şuan sadece rapor yazabilen TÜBİTAK 'ta yapılanları uygun görülmektedir.

Son zamanlarda "Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik" kapsamında faaliyet konusuna göre (NACE Kod) yapılan kirlenmiş saha bilgi formları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelince denetimler yapılmıştır. Bakanlık tarafından daha sonra bu veriler değerlendirilerek işletmelerden toprak analizleri yapılmasını talep edebilecektir.

İş Hijyeni ve İSG Ortam ölçümleri ise "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU" ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklerde detaylı şekilde açıklamalar yapılmıştır. Bu konuda hizmet alınan OSGB yada bünyesinde çalıştırdığı iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin oluşturduğu risk analizleri firmalara rehber olmaktadır.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...