Çevre Danışmanlık Hizmeti

Yönetmeliğe göre;

1- Entegre Çevre Bilgi Sistemine Kayıt Yapılması: Gerek tehlikeli atık teslimatlarının yapılabilmesi, gerek mevzuatların gereği beyanların yapılabilmesi gerekse de izin ve lisans işlemlerinin başlatılabilmesi için yapılması gerekli ilk adımdır.

2- Çevre İzin ve Lisans İşlemleri: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamına giren EK1 yada EK2 tesisleri için mevzuata uygun işlemlerin yapılmasıdır. Özellikle mevzuatlara uygunluk yazısının alınabilmesi için tesis içerisi ve dışarısında birçok düzenleme yapılması, eksik beyanların ve belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Diğer hizmetlerimiz arasında bu belgelerin alınması işlemleri de mevcuttur.

3- Çevre İzin Muafiyet Alınması: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK1 yada EK2 listesinde yer almayan tesislerimizin alması gereken belgedir. Aynı şekilde muafiyet belgesi başvurusu öncesinde, tesisin mevzuatlara uygunluğunun sağlandığının göstergesi olarak tesis içerisi ve dışarısında birçok düzenleme yapılması, eksik beyanları tamamlanması gerekmektedir.

4- Çevresel Etki Değerlendirme Görüşlerinin Alınması: Tesis faaliyetine başlamadan önce mutlaka çevresel etki değerlendirme görüşünü almalıdır. 3 farklı görüş mevcut olup, tesisin hangi kapsama girdiğinin iyi tespit edilmesi denetimler esnasında tesisin zor durumda kalmaması gerekir. Her bir görüş için talep edilen ücretler farklıdır, bu sebeple tesis yetkililerine doğru bilgi verilmesi de ayrıca önemlidir.

5- Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Alınması: Tesislerin faaliyetlerini yürütümü esnasında endüstriyel nitelikli atıksu oluşu mevcut ve belde kanalizasyonu bağlanarak deşarj yapıyorsa mutlaka ilgili birimden deşarj kalite kontrol belgesi alması gerekmektedir. Bu belgenin alınması tesisin deşarj izninden muaf tutacaktır. İlgili başvuru bazı bilgi ve belgelerin sunulması ile yapılmaktadır.

6- Deşarj Muafiyet Yazısının Alınması: Tesislerin faaliyetlerini yürütümü esnasında endüstriyel nitelikli atıksu oluşu mevcut değil ve sadece evsel nitelikli atıksuyunu belde kanalizasyonu bağlanarak deşarj yapıyorsa mutlaka ilgili birimden muafiyet görüş yazısı alması gerekmektedir. Bu belgenin alınması tesisin deşarj izninden muaf tutacaktır. İlgili başvuru bazı bilgi ve belgelerin sunulması ile yapılmaktadır.

7- Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi Eğitimi: Tesislerimizin tamamı Çevre Kanunu ve bağlı yönetmeliklere uymak zorundadır. Tesislerin denetimlerde karşılaşacağı en büyük sorun tesis içi ve dışında yürütülmeye çalışan atık yönetimi uygulamalarıdır. Tesis atık yönetimini önemsiyor olsa bile çalışanların bu konuda doğru bilgilendirilmesi atık yönetiminin verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu bulunan tesislerimiz ile ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip işletmelerin yılda bir sefer tüm çalışanlarına eğitim vermesi zorunludur.

8- Bağımsız Çevre Denetimi Yapılması ve Raporlama: Tesislerimiz mevzuat kapsamında çevre yönetim birimi oluşturmuş olabilir, bünyesinde bir adet çevre görevlisi bulundurabilir yada çevre danışmanlık hizmeti satınalabiliyor olsa da Kurumsal kimliğe sahip pek çok tesisimiz bağımsız bir çevre denetimi talep edebilir. Çünkü zamanla denetimler rütin ve klasik bir denetime dönüşebilmekte, değişimler fak edilmeyebilmektedir. Ayrıca mevcut durumunda başarı durumunu görmek isteyebilir keza çevre cezaları her geçen gün katlanarak artmaktadır.

9- Çevre Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler Kapsamında Beyanların Yapılması: Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan tesislerimizin Çevre Kanunu ve bağlı Yönetmeliklere göre beyanlarını her yıl belirtilen süreler içerisinde yapmakla sorumludur. Bu konu da tesis yetkililerimiz doğru bilgilendirilmediği için denetimlerde oldukça zorlanmış, beyan öncesi hazırlıklarını doğru yapamadığı içinde beyanları tekrar güncellemek zorunda kalmıştır.

10- Sakarya Üniversitesinden Teknik Uygunluk Raporunun Alınması: Tesislerin izin işlemleri yürütülürken deşarj izni konusunda muafiyet durumlarından yukarıda yer alan 5. ve 6. madde de bahsedilmişti. Bir diğer muafiyet durumu da tesisin faaliyetlerini yürütümü esnasında oluşan endüstriyel atıksuyu eğer tekrar prosesinde geri kullanmak isteyebilir. Burada amaç doğal kaynak tüketimini ve maliyeleri düşürmektir. Ayrıca bu durum, üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından hazırlanacak teknik raporun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanması durumun da deşarj izninden muaf tutulmasına katkı sağlayacaktır. Raporun doğru şekilde hazırlanması sürecin hızlı yürütümüne katkı sağlayacaktır.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...