Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Sakarya Özel Adamedica Tıp Merkezi‘nde tıbbi atıklar ile ilgili eğitim verdik.

Sakarya ‘da sağlık hizmetleri konusunda hizmet veren ADA SİNA SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. ‘nin Özel Adamedica Tıp Merkezi ‘nde tıbbi atıklar ile ilgili bilgilendirilme eğitimi verilmiştir.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. Maddesinde sağlık kuruluşlarının “Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla” sorumludur denilmektedir.

Yine aynı Yönetmelikte,
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinin 23. üncü maddede tanımlanan eğitim programlarını düzenlemek ya da düzenletmekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen/görevlendirilecek tüm personelin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ile sterilizasyona tabi tutulması ve bertaraf edilmesi aşamalarında uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, bu atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren eğitim programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin alındığının Yetki Belgesi ile belgelenmesi zorunludur, denilmektedir.

İlimizde “Yetki Belgesi” verilmek üzere henüz bir eğitim organize edilmemiştir. Çevre danışmanlık firmalarının hizmet verdiği sağlık kuruluşlarında yılda bir sefer tüm çalışan personele eğitim verme zorunluluğu bulunmakta olup Özel Adamedica Tıp Merkezi başlangıç olarak sorumlu personeline bu eğitimi aldırarak Tıbbi Atıklar ile ilgili tüm mevzuatlar ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...