Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Çevre Cezaları 2021 Yılında Arttı!

Çevre Bakanlığı tarafından 2021 yılında uygulanacak çevre cezalarına ilişkin Tebliğ,  24.12.2020 tarihinde 31344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan yeni değerleneme oranı % 9,11 olarak belirlenmiştir. Buna göre önemli çevre cezalarının 2021 yılında uygulanacak parasal değeri;

– Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 2.067 TL
– Hava emisyonu konulu çevre izni alma zorunluluğu olup almadan tesisini kuran, çevreye önemli zararlı etkileri tespit edilen tesislere 96.561 TL
– Hava emisyonu konulu çevre izni alma zorunluluğu olmayan fakat Yönetmelikte belirtilen standartlara aykırı emisyona neden olan tesislere 24.123 TL
– Çevresel Etki Değerlendirme belgesi alınırken verilen taahhütlere uyulmadığı tespit edilen tesislere her bir ihlal için 40.223 TL
– Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen (örn: yıllık beyanlarını yapmayan)tesislere 24.123 TL
– Yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşarak gürültü ve titreşime neden olan,
   – Konutlara 661,94 TL
   – İşyerlerine 16.082 TL
   – Fabrika ve Eğlence Yerlerine 48.275 TL
– Atıkları direk toprağa verenlere 96.561 TL
– Anız yakanlara dekar başına 80,39 TL (Orman, alanlarına bitişik yada meskun mahallelerde ise 5 katına kadar uygulanacak.)
– Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu bulunan fakat almayan tesislere 16.082 TL
– İçme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 193.135 TL
– Malî sorumluluk sigortasını yaptırmayan tesislere 96.561 TL

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...